Loading...

VIZIUNE INSTITUȚIONALĂ

2. OBIECTIVE INSTITUȚIONALE SECTORIALE
2.1. Valorizarea activității didactice ca misiune fundamentală a Universității

2.2. Susținerea și consolidarea excelenței și inovării în cercetare

2.3. Consolidarea poziției internaționale a Universității din București

2.4. O educație centrată pe student și includerea permanentă a nevoilor studenților în toate activitățile instituției noastre

2.5. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a patrimoniului Universității pe termen scurt și mediu

2.6. Eficientizarea administrației și dezvoltarea unui management participativ

2.7. Responsabilitatea socială: o vocație și o datorie a Universității din București