Loading...

PATRIMONIU

Deși în ultimii ani au fost demarate proiecte imobiliare importante și au fost realizate numeroase lucrări de renovare și reparații, mai multe facultăți se confruntă în continuare cu probleme locative majore (nu au încă un sediu propriu de funcționare). Numeroase imobile necesită lucrări masive de renovare și dotare, iar procesul de reabilitare a căminelor și cantinelor trebuie să fie încheiat cât mai repede. Iată câteva dintre obiectivele de investiții majore:
5.1. Realizarea campusului integrat al Universității din Șoseaua Panduri, nr. 90
 • Efectuarea (și finalizarea) lucrărilor de execuție ce revin Universității din București pentru reabilitarea imobilului cunoscut sub numele de Azilul Elena Doamna, în care vor funcționa Facultatea de Chimie, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Științe Politice și Editura Ars Docendi; imobilul se reabilitează cu finanțare de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții, de către Erbașu SA, Universitatea trebuind să contribuie, din surse proprii, cu cca 10 % din totalul investiției.
 • Elaborarea proiectelor tehnice de reabilitare a imobilelor din zona respectivă, identificarea surselor de finanțare (venituri proprii, proiecte pe fonduri europene, proiecte depuse spre finanțare la Ministerul Educației etc.), demararea licitațiilor de atribuire a lucrărilor de execuție și începerea acestor lucrări la imobilul Facultății de Chimie (școala), la clădirea cunoscută sub numele de Corpul R – Panduri (unde se va face și o supraînălțare cu două etaje).
 • Reluarea proiectului de construcție a imobilului care era destinat bibliotecii FSAS și refacerea temei de arhitectură astfel încât el să devină multifuncțional, prin includerea în configurația acestui corp de clădire a unor spații de învățământ suplimentare pentru facultățile din campus.
 • Elaborarea proiectului tehnic de reabilitarea sălii de sport și aducerea ei la standardele cerute astăzi de competițiile interne la care participă sportivii / echipele sportive ale Universității.
 • Includerea, în acest campus integrat, a unor spații de socializare pentru cadre didactice și studenți, a unor birouri pentru cadrele didactice și pentru ICUB, a unui spațiu pentru servicii de zi de preluare și îngrijire a copiilor mici, a unei clinici pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației etc.

5.2. Demararea proiectelor pentru asigurarea unor sedii pentru Facultatea de Limbi și Străine, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, precum și extinderea spațiilor de învățământ pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Elaborarea documentației tehnice și de proiectare, identificarea surselor de finanțare, demararea licitației pentru atribuirea lucrărilor de execuție pentru imobilul ce se va construi în Splaiul Independenței, nr. 204 (Grozăvești), ce este destinat cu precădere Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Universitatea mai are în proiect construirea în această zonă a două cămine studențești și a unui complex sportiv.
 • Identificarea și demararea procedurilor pentru stabilirea regimului juridic al imobilului ce găzduiește în acest moment Tipografia Editurii Universității din București (proprietate comună Universitatea din București Universitatea Politehnică, Academia Română). Ulterior, se vor iniția: elaborarea documentației tehnice și de proiectare, identificarea surselor de finanțare, demararea licitației pentru atribuirea lucrărilor de execuție pentru edificarea unui spațiu de învățământ integrat ce poate găzdui Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și o parte a Facultății de Psihologie și Științele Educației.

5.3. Reabilitarea și dotarea spațiilor existente care necesită intervenție rapidă
 • Finalizarea documentației tehnice și de proiectare pentru reabilitarea anvelopei exterioare a imobilului Universității din B-dul Regina Elisabeta, precum și inițierea lucrărilor de execuție ale acesteia. În acest imobil se găsesc spații utilizate ale Facultății de Matematică și Informatică, Facultății de Istorie, Facultății de Chimie, Facultății de Geologie și Geofizică, Facultății de Geografie, Facultății de Litere și Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Facultatea de Administrație și Afaceri folosește și ea spații în imobilul mai sus menționat). Proiectul va fi demarat în cursul acestui an în parteneriat cu Primăria Municipiului București, în acest moment finanțarea fiind asigurată 50 % din bugetul municipalității, 50 % din alte surse, inclusiv venituri proprii ale Universității. Totodată, trebuie inițiată reabilitarea integrală a spațiilor interioare, ca și amenajarea curții interioare cu punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în anul 2018 (cu găsirea de soluții pentru locurile de parcare folosite de către cadrele didactice, al căror număr va fi considerabil restrâns în aceste condiții).
 • Elaborarea documentației tehnice, de proiectare, ca și demararea lucrărilor de execuție pentru reabilitarea aulei, instalației electrice etc. de la Facultatea de Fizică (anul acesta se va face proiectul DALI în valoare de 130.000 de lei cu finanțare de la bugetul de stat; posibil parteneriat pentru PT și DE, respectiv execuție, cu Primăria Măgurele).
 • Stabilirea strategiei de investiții și implementarea acesteia pentru reabilitarea sediului Facultății de Geologie și Geofizică din str. Traian Vuia, nr. 6, clasificat după expertiza inițială în clasa 1 de risc seismic. Identificarea rapidă de surse de finanțare și demararea proiectului de reabilitare a imobilului din str. Schitu Măgureanu, nr. 1 (expertizat cu risc seismic 1), imobil ce va putea găzdui atât activități didactice ale unor facultăți care au lipsă de spațiu, cât și activități de cercetare și administrative; trebuie avut în vedere și în acest caz un parteneriat public – public (cu Primăria Municipiului București).
 • Renovarea clădirii Casei Universitarilor și ampla diversificare a activităților organizate în această locație, care pe lângă serviciile de cantină / restaurant va putea găzdui activitățile hub-ului de inovare, activități de cercetare precum și activități socio-culturale desfășurate împreună cu partenerii facultăților (proiectare DALI, PT, DE – venituri de la buget, venituri proprii; execuție: fonduri europene, CNI).
 • Reabilitarea subsolurilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și de la imobilul din str. Pitar Moș (venituri de la buget, venituri proprii).
 • Modernizarea bazei sportive de la Facultatea de Drept și amenajarea parcului din zonă (parteneriat cu autoritățile publice locale, venituri de la buget, venituri proprii, fonduri europene).
 • Îmbunătățirea condițiilor de cazare de la Casa de Oaspeți Academica (venituri de la buget, venituri proprii).
 • Continuarea execuției lucrărilor de reabilitare a imobilului din str. Spiru Haret, nr. 8 (Facultatea de Științe Politice) și a pavilionului administrativ din Grădina Botanică, în cadrul proiectelor POR (fonduri europene) câștigate în 2018 și contractate în 2019.

5.4. Reabilitarea căminelor studențești
 • Reamenajarea și reabilitarea tuturor căminelor studențești, pentru asigurarea unor condiții cât mai bune de cazare pentru studenți (toate căminele vor avea spații de lectură și studiu, spații de socializare, spălătorie etc.).
 • Elaborarea documentației tehnice și de proiectare pentru reabilitarea campusului studențesc de la Măgurele, în cadrul unui posibil parteneriat cu Primăria Măgurele.
 • Construirea a două cămine noi și a unui bazin de înot Splaiul Independenței (Grozăvești – a se vedea și secțiunea 5.2.).

5.5. Reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate activităților de cercetare, practică sau recreere
 • Grădina Botanică – măsuri de urgență pentru reabilitarea imobilului „Sere Vechi” (monument istoric), clasificat după expertiză în clasa 1 de risc seismic (a se vedea și secțiunea anterioară).
 • Stațiunea Zoologică Sinaia – finalizarea reabilitării clădirii anexă pentru a fi reintrodusă în circuitul didactic (spații de cazare pentru studenții aflați în practică de specialitate).

5.6. Dezvoltarea patrimoniului în spiritul protejării mediului
 • Toate spațiile verzi existente vor fi întreținute și dezvoltate în mod unitar; noile campusuri / imobile vor ține seamă de exigența conservării și amenajării judicioase a zonelor verzi din interior / vecinătate.
 • Toate proiectele imobiliare vor include, în cerințele de execuție, alegerea unor soluții care protejează mediul (materiale, surse de încălzire etc.).