Loading...

În perioada martie - iulie 2019 am avut o serie de întâlniri cu colegii din facultăți pentru a discuta proiectul de candidatură la funcția de Rector al Universității din București. Am reținut în bună măsură sugestiile, propunerile îngrijorările domniilor lor, atât în programul general, cât și în cele speciale pentru facultăți, iar experiența de a fi împreună cu sute de colegi a fost în sine un proiect de comunitate în care cred că ne-am regăsit cu toții, indiferent de domeniul de specializare căruia aparținem.

Așadar, proiectul a fost discutat - fie în reuniuni colective, sau în întâlniri directe, individuale, ori în corespondență pe e-mail - cu mai bine de 600 profesori și cercetători din: Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Filosofie – Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei -, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică - conducerea facultății: decanat, directori de departament -, Facultatea de Istorie, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică – decanat -, Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Departamentul de Psihopedagogie Specială, Departamentul de Educație Fizică și Sport).

În această toamnă am reluat aceste întâlniri.
În luna octombrie:
 • Facultatea de Geologie și Geofizică (10 octombrie 2019);
 • Facultatea de Drept (17 octombrie 2019);
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației (23 octombrie 2019);
 • Departamentul de Informatică al Facultății de Matematică și Informatică (30 octombrie 2019).
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă (31 octombrie 2019);
 • Reprezentanți ai Asociației Studenților din Universitatea din București (31 octombrie 2019).
 •  

  În luna noiembrie:
 • Facultatea de Litere – CESI (14 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Teologie Baptistă (18 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Chimie – Departamentul de Chimie Anorganică (18 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Istorie (20 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Chimie – Departamentul de Chimie Fizică (21 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – LMA (21 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Litere – Departamentul de Studii Culturale (25 noiembrie 2019);
 • Facultatea de Litere – Departamentul de Științele Comunicării (27 noiembrie 2019).

 • Totodată, în a doua parte a lunii noiembrie, voi avea întâlniri cu studenții reprezentanți din facultățile Universității din București. Pe 28 noiembrie 2019 ASUB organizează evenimentul Studenții în dezbatere cu viitorul rector, la care voi fi prezent.

   

  În luna decembrie:
 • Dezbatere între candidații la funcția de rector, organizată de Senatul Universității din București (2 decembrie 2019);
 • Facultatea de Fizică (3 decembrie 2019);
 • Reprezentanții sindicatului Alma Mater (3 decembrie 2019);
 • Reprezentanți ai studenților din Universitate (3 decembrie 2019).

 • Alegeri pentru funcția de rector al Universității din București (4 decembrie 2019).

  Rezultatele votului din turul I pentru funcția de Rector sunt următoarele:
  Lect. univ. dr. Florin Achim – 42 voturi (4,08 % din numărul de voturi exprimate);
  Prof. univ. dr. Marian Preda – 477 voturi (46,44 % din numărul de voturi exprimate);
  Prof. univ. dr. Laurențiu Vlad – 488 voturi (47,51 % din numărul de voturi exprimate);
  Voturi nule – 20 voturi (1,94 % din numărul de voturi exprimate).
  Total voturi exprimate: 1027.
  Având în vedere faptul că niciun candidat nu a întrunit numărul minim de voturi de 514 (reprezentând 50% plus 1 din numărul de voturi exprimate), va avea loc turul II de alegeri în data de 11.12.2019.

 • Dezbatere între candidații la funcția de rector, organizată de Senatul Universității din București (9 decembrie 2019);
 • Alegeri pentru funcția de rector al Universității din București (11 decembrie 2019).