Loading...

Laurențiu Vlad

Prof. univ. dr. Laurențiu Vlad este specializat în Istoria Românilor, secolele XIX-XX (imagologia construcției identității naționale, diplomație culturală, instituții) și în Istoria mentalităților, a ideilor politice și a ideologiilor (conservatorism, ideea europeană, stereotipuri culturale și imaginar politic).

Descarca CV

Este prorector al Universității din București din anul 2016, a fost decan al Facultății de Științe Politice în perioada 2010-2016 și șef al Catedrei de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul aceleiași facultăți (2000-2010). În perioada iulie 2016 – ianuarie 2017 a fost secretar de stat în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Prof. univ. dr. Laurențiu Vlad este din 1994 titularul unei Diplôme d’Études Approfondies (DEA, Histoire et Civilisations) la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) din Paris și are titlul de doctor în istorie, cu specializarea istoria mentalităților, la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (1999).
Experiență managerială
Este prorector al Universității din București din anul 2016; a fost decan al Facultății de Științe Politice în perioada 2010-2016 și șef al Catedrei de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul aceleiași facultăți (2000-2010). A fost șef Serviciu Documentare & Bibliotecă la Institutul Diplomatic Român de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe (2006-2007) și membru în Consiliul Științific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (2010-2011). În perioada iulie 2016 – ianuarie 2017 a îndeplinit funcția de secretar de stat responsabil cu învățământul superior în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Carieră academică
Este doctor în istorie (specializarea istoria mentalităților) la Academia Română (1999) și din 2004 profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București; din 2011 a dobândit calitatea de conducător de doctorat în domeniul Istorie. A fost cercetător științific III la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (1999-2016) și cercetător științific I la Institutul Diplomatic Român (2006-2011). Este specializat în Istoria Românilor, secolele XIX-XX (imagologia construcției identității naționale, diplomație culturală) și în Istoria mentalităților, a ideilor politice și a ideologiilor (conservatorism, ideea europeană).
BURSE DE FORMARE ȘI STAGII DE SPECIALIZARE
Este titularul unei Diplôme d’Études Approfondies (DEA, Histoire et Civilisations) la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) din Paris (1994). A avut mai multe stagii de studii / specializare / cercetare la Atena (Centrul de Studii Neoelene, Fundația Leventis / bursier Copernicus și bursier Leventis în oct. 1993 - ian. 1994, ian. 2015), Bruxelles (Université Libre de Bruxelles / bursier Tempus și bursier al Guvernului Comunității Wallonie-Bruxelles în oct. 2000, oct. - nov. 2005, febr. 2006), Paris (EHESS / Maison de Sciences de l’Hommme / bursier al Guvernului Francez și bursier Fernand Braudel în 1992-1993, ian. – mart. 1995, oct. – dec. 1996, febr. – mai 1999, oct. – dec. 2007), Strasbourg (Université Robert Schuman / bursier Tempus – apr. 1995). În perioada octombrie 1995 - iulie 1996 a fost bursier al Colegiului Noua Europă.
EXPERTIZĂ, PROIECTE ȘI CONFERINȚE
Este membru în Comisia Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de Istorie și Studii Culturale (din 2016), iar în perioada 2012-2016 a deținut poziția de președinte al Comisiei de contestații pentru același domeniu în cadrul organismului mai sus menționat. În perioada 2008-2015 a coordonat proiecte de cercetare (de exemplu, coordonator al echipei internaționale nr. 8 din cadrul proiectului de cercetare Ouest-Est: dinamiques centre-péripherie entre les deux moitiés du continent. Des régards pluridisciplinaires, 2008-2010, inițiat de Universitatea Paris III – Sorbonne Nouvelle și Universitatea Corvinus din Budapesta) și de dezvoltare instituțională (de exemplu, coordonator al activităților Universității din București în Proiectui POS DRU/159/1.5/S/132400, mai 2014 - noiembrie 2015: Tineri cercetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional. Proiect în consorțiu: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (coordonator consorțiu), Universitatea din București, Academia Română – filiala Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași, Universitatea de Vest din Timișoara (parteneri) – valoare proiect: 12.767.626,20 lei, din care 1.647.256 lei pentru Universitatea din București). A fost membru în echipe de cercetare internaționale în proiecte precum La vie intellectuelle et la réformation des classes politiques modernes dans le Sud-Est Européen, XIXe-XXe siècles (2006-2010) sau Culture et politique dans le Sud-Est de l’Europe, XIXe-XXe siècles (2011-2013) coordonate de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române și de Institutul de Studii Balcanice al Academiei Bulgare de Științe. A participat la mai bine de 25 de conferințe / colocvii / reuniuni științifice internaționale sau cu participare internațională organizate în Franța, Grecia, România, Ungaria ori Turcia.
Experiență editorială și publicații
Este coordonator a trei colecții / serii editoriale la Editura Institutul European („Istorie și diplomație”, „Mentalități, Antropologie istorică, Istorie Culturală”) și Editura Universității din București („Memorie, Identitate & Mentalități”, până în 2019 împreună cu Mihai Chioveanu), fiind deopotrivă membru în colegiile editoriale / redacționale ale unor reviste de universitare / academice recunoscute în comunitatea științifică de specialitate, precum „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Historia” a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sau „Caiete de Antropologie Istorică” a Seminarului de Antropologie Istorică din Facultatea Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A publicat, în domeniul de specializare, pe diverse teme de istorie românească și europeană a secolelor XIX și XX, peste 20 cărți de unic autor (cu ediții revăzute și adăugite) sau în colaborare, volume editate / coordonate (cu reeditări) ori antologii (editor unic / co-editor) la edituri naționale și internaționale de prestigiu; mai bine de 60 de articole / studii în volume colective sau în reviste de specialitate din țară și din străinătate (Bulgaria, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii). Pentru volumul Images de l'identité nationale. La Roumanie aux expositions universelles et internationales de Paris (1867-1937), L'Harmattan, Paris, 2016 a primit premiul Nicolae Iorga al Societății de Științe Istorice din România (2017) și premiul Cartea anului în antropologia istorică, acordat de revista „Caiete de Antropologie Istorică” (2019).

Descarca lista publicatiilor